DSpace
 

sutir at Suranaree University of Technology >

Browsing by Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Ordering With Most Recent First Show Oldest First

Showing items 1-21 of 6603.

Next page
Date of IssueTitle Authors
2560 รายงานการวิจัยการศึกษาการประสานตัวของรอยแตกในชั้นเกลือหินเพื่อลดผลกระทบของการรั่วซึมในเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชเดโช, เผือกภูมิ; กิตติเทพ, เฟื่องขจร
2560 รายงานการวิจัยการศึกษาการทรุดตัวของผิวดินจากการทำเหมืองเกลือและเหมืองโพแทซใต้ดินที่ความกว้างของช่องเหมืองต่ำกว่าจุดวิกฤตโดยใช้แบบจำลองเชิงกายภาพในสามมิติเดโช, เผือกภูมิ; กิตติเทพ, เฟื่องขจร
2560 รายงานการวิจัยการเกิดและการประสานตัวของรอยแตกในเกลือหินภายใต้การกดในสามแกนเดโช, เผือกภูมิ
2560 รายงานการวิจัยการประเมินเสถียรภาพของเสาค้ำยันในเหมืองแร่โพแทชโดยพิจารณาปริมาณการเจือปนของแร่คาร์นัลไลต์กิตติเทพ, เฟื่องขจร
2560 รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบวอเตอร์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของยางพาราแผ่นที่ผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ขนิษฐา, มีวาสนา; พิรัชฎา, มุสิกะพงศ์
2560 รายงานการวิจัยการผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียจากฟาร์มกุ้งอัฆพรรค์, วรรณโกมล
2560 รายงานการวิจัยวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่มีอัตราขยายแรงดันสูงสำหรับประยุกต์ในระบบพลังงานทดแทนสุดารัตน์, ขวัญอ่อน
2560 รายงานการวิจัยการออกแบบจุดยึดเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถโดยสารขนาดใหญ่โดยใช้เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำและการชุบแข็งผิวด้วยแก๊สสมศักดิ์, ศิวดำรงพงศ์; พรไพลิน, ดำรงดี
2560 รายงานการวิจัยการใช้ซ้ำเศษเมลามีนโดยผสมในคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าสมศักดิ์, ศิวดำรงพงศ์; เฉลิมชัย, ไชยธงรัตน์
2560 รายงานการวิจัยการทดสอบเกลือหินบดภายใต้การอัดตัวระยะยาวเพื่อใช้เป็นวัสดุถมกลับในเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชใต้ดิน เพื่อลดการทรุดตัวของผิวดินและกำจัดกองเกลือบนผิวดินกิตติเทพ, เฟื่องขจร
2560 รายงานการวิจัยการกักเก็บพลังงานอากาศอัดสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในช่องเหมืองเกลือและเหมืองโพแทชที่ทิ้งแล้วกิตติเทพ, เฟื่องขจร
2560 รายงานการวิจัยการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและการเคลื่อนตัวต่อกำลังเฉือนของรอยเลื่อนในหินแกรนิตชุดตากด้วยแบบจำลองในห้องปฏิบัติการกิตติเทพ, เฟื่องขจร
2560 รายงานการวิจัยการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์และเชิงชลศาสตร์ของเกล็ดเกลือผสมกับดินตะกอนประปาเพื่อใช้เป็นวัสดุถมกลับในเหมืองเกลือหินและเหมืองโพแทชกิตติเทพ, เฟื่องขจร
2560 รายงานการวิจัยการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำเชื้อแช่แข็งไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวสมร, พรชื่นชูวงศ์; เทวินทร์, วงษ์พระลับ; ธีระชัย, ช่อไม้
2560 รายงานการวิจัยการสกัดลักษณะสำคัญของสัญญาณคลื่นสมองที่ได้จากการเขียนในจินตนาการพีระพงษ์, อุฑารสกุล
2560 รายงานการวิจัยการวิเคราะห์ซีโอดีด้วยวิธีการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลซิสโดยใช้วัสดุกึ่งตัวนำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอภิชน, วัชเรนทร์วงศ์; อริยา, จินดานันท์; พิมพ์ชนก, เหลือสูงเนิน
2560 รายงานการวิจัยการกำจัดสารฮอร์โมนเพศที่ตกค้างในน้ำโดยใช้การบำบัดด้วยกระบวนการออกซิเดชันจากเปอร์ซัลเฟตที่ถูกกระตุ้นด้วยพลังงานแสงอัลตราไวโอเลตชนัตถ์, โชคเจริญรัตน์; ชัยณรงค์, สกุลแถว
2560 รายงานการวิจัยอิทธิพลของการแปรรูปพลาสติกต่อการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของขนาดของตะกอนของแข็งเงินและสมบัติของโลหะผสมทองแดง-เงิน-เซอร์โคเนียมวราภรณ์, ปิยวิทย์
2560 รายงานการวิจัยหน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรอุตสาหการในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมายงยุทธ, เสริมสุธีอนุวัฒน์
2560 การสร้างแผนภูมิความคลาดเคลื่อน: งานขยายต่อเติมคงเดช, คำศรี
2560 การวิเคราะห์เสถียรภาพการเลี้ยวโค้งของรถบัสไฟฟ้าประเภทพื้นต่ำด้วยวิธีการจำลองทางพลศาสตร์การเคลื่อนที่แบบมัลติบอดี้เอกลักษณ์, พรมภักดี
Next page

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Feedback
Statistic