DSpace
 

sutir at Suranaree University of Technology >

Browsing by Date

Jump to a point in the index:
Or type in a year:
Ordering With Most Recent First Show Oldest First

Showing items 1-21 of 5489.

Next page
Date of IssueTitle Authors
2560 รายงานการวิจัยการควบคุมแบบอัตโนมัติของระบบปั๊มน้ำสำหรับไร่มันสำปะหลังที่ใช้แหล่งพลังงานโซลาร์เซลล์กองพล, อารีรักษ์
2560 รายงานการวิจัยโครงสร้างและหน้าที่ของโดเมนจับไคตินของแฟมิลี 18 ไคติเนสจากเชื้อแบคทีเรีย vibrio harveyiวิภา, สุจินต์
2559 รายงานการวิจัยการหาขนาดที่เหมาะสมและทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดฟลาโวนอยด์จากหัวกวาวเครือแดงในหนูทดลองเพศผู้เกรียงศักดิ์, เอื้อมเก็บ
2559 รายงานการวิจัยศักยภาพของประเภทของแป้งที่ทนต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ในการกระตุ้นการเจริญของจุลินทรีย์ที่เป็นสารเสริมชีวนะสุนันทา, ทองทา
2559 รายงานการวิจัยการผลิตสตาร์ชซิเตรททนย่อยต่อเอนไซม์สุนันทา, ทองทา; ธนาวิทย์, กุลรัตนรักษ์
2559 รายงานการวิจัยอะราบิโนไซแลนสกัดจากรำข้าว: คุณสมบัติต้านออกซิเดชันสุนันทา, ทองทา; เบญจมาศ, จิตรสมบูรณ์
2559 รายงานการวิจัยคุณสมบัติของคัพภะ รำ และแป้งลูกเดือยเพื่ออาหารสุขภาพสุนันทา, ทองทา
2559 รายงานการวิจัยปฏิกิริยาร่วมเฉือนระหว่างมวลรวมคอนกรีตไซเคิลและจีโอกริดสุขสันติ์, หอพิบูลสุข
2559 ระบบระบุตำแหน่งวัตถุไร้สายภายในอาคารแบบหลายชั้นที่ใช้เทคนิคฟิงเกอร์ปริ้นท์ติ้งซึ่งมีความคงทนและมีความซับซ้อนต่ำเกรียงไกร, มณีรัตน์
2559 การประมาณปริมาตรของถุงโลหิตสำหรับเครื่องเขย่าจรูญศักดิ์, พวกขุนทด
2559 การประเมินการป้องกันฟ้าผ่าสำหรับโครงสร้างภายนอกอาคารของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเจษฎา, เวียงจันทึก
2559 ผลกระทบของเศษเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์ต่อสมบัติเชิงกลของคอนกรีตมวลเบาเฉลิมชัย, ไชยธงรัตน์
2559 การพัฒนาระบบควบคุมความดันสุญญากาศในภาชนะสุญญากาศณัฐวัฒน์, ยะชุ่ม
2559 การศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับการประมาณทิศทางการมาถึงของสัญญาณในแบบจำลองช่องสัญญาณหลายวิถีของแอลทีอีทัศนีย์, เฉยดิษฐ์
2559 รายงานการวิจัยการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยสนับสนุนการควบคุมสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะรังสรรค์, ทองทา; ปัญญา, หันตุลา
2559 รายงานการวิจัยการวิเคราะห์และการควบคุมการสั่นของเพลาโดยใช้แบริ่งแม่เหล็กแบบกระตุ้นจิระพล, ศรีเสริฐผล
2559 รายงานการวิจัยเครื่องทดสอบค่าการไหลตามแนวของวัสดุสังเคราะห์สุขสันติ์, หอพิบูลสุข
2559 รายงานการวิจัยพฤติกรรมการเดินทางจับจ่ายใช้สอยในเมืองภูมิภาคในประเทศไทย: ลักษณะผู้บริโภค คุณลักษณะร้านค้า และการใช้บริการร้านค้าสุทธิพงษ์, มีใย
2559 รายงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบอากาศยานสี่ใบพัดที่บังคับการเคลื่อนที่ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการตรวจการณ์ใน มทส.กนต์ธร, ชำนิประศาสน์
2559 รายงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การสร้างเครื่องฝึกบินจำลองต้นแบบกนต์ธร, ชำนิประศาสน์
2559 รายงานการวิจัยสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิวเหล็กกล้าที่ผ่านการอบชุบด้วยกระบวนการแก๊สซอฟต์ไนตรายดิง แก๊สซัลเฟอร์ไนตรายดิงและกระบวนการร่วมระหว่างแก๊สซอฟต์ไนตรายดิงกับแก๊สคาร์เบอร์ไรซิงสมศักดิ์, ศิวดำรงพงศ์; ศิริจิตร์, จำปี
Next page

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Feedback
Statistic